Ontwerpen

 

U loopt al een tijdje met een idee voor een nieuw bedrijfspand, een verbouwing of renovatie?

 

Wij zetten u ideeën om in werkelijke plannen. Vanaf het eerste schetsontwerp tot en met de definitieve werk- en constructietekeningen verzorgen wij uw gehele project.

Voor gebouwen waar functionaliteit voorop staat, neemt de bouwkundig ingenieur ook vaak het architectonische gedeelte voor zijn rekening. Dit werkt sneller, geeft over het gehele traject meer mogelijkheden aan de functionaliteit, en voorkomt onnodige kosten.

In veel gevallen zijn er dan ook nog belangrijke besparingen op de constructie van het gebouw mogelijk en wij verzorgen natuurlijk ook de bouwvergunning en alle statische berekeningen.

Wij gaan pas aan de slag als wij het volledige pakket van wensen en eisen kennen en houden bij het ontwerp hier terdege rekening mee. Daarnaast verliezen wij de architectuur en de omgeving niet uit het oog en trachten hiermee een harmonieus geheel te creëren.

Wij informeren u uitvoerig over de toe te passen bouwmaterialen, de bijbehorende eigenschappen en kosten.