Bouwkundig tekenwerk

 

Wij verzorgen alle mogelijke bouwkundig tekenwerk voor de woning en utiliteitsbouw.

Dit kunnen zijn overzichtstekeningen zoals gevelaanzichten en dakplannen en uit detailtekeningen op schaal 1:10, 1:5 of 1:2 of indien noodzakelijk kunnen wij ook 3D tekeningen produceren om een nog beter overzicht van het gebouw te krijgen.

Voor renovaties en verbouwingen kunnen wij de bestaande situatie inmeten en hierna de tekeningen samenstellen.

Onze visie is, dat wat wij tekenen ook goed uitvoerbaar moet zijn waarbij wij tevens het materiaalgebruik en de kosten nauwkeurig analyseren.

Wij leveren de tekeningen aan op A4 t/m A0 formaat of in DWG en PDF files